Monday, December 19, 2016

yn ofer

Ennill a wnaeth Donald Trump. Dydy'r rhyddfrydwyr ddim eisiau cydnabod y ffaith o hyd, a dal i geisio newid y canlyniad yn ofer - crio, terfysg, rhwystro traffig, ail gyfri'r pleidleisiau, beio ar y Rwsiad, a rŵan rhwystro'r electoral college rhag pleidleisio o blaid Mr. Trump drwy fygwth eu bywydau a bywydau eu teuluoedd. Mae'n ofer. Bydd Donald Trump yn Arlywydd America Ionawr 20 ymlaen.

No comments: