Saturday, December 10, 2016

modrwy

Ces i $90 yn anrheg fy mhenblwydd gan ddau o fy mhlant y mis diwethaf. Anfonais hanner ohono fo i helpu dioddefwyr y tanau gwyllt yn Israel, ond doeddwn i ddim yn gwybod beth i'w brynu efo'r gweddill o'r pres tan yn ddiweddar. Ces i syniad gwych! Modrwy briodas newydd a wnaed yn Israel yn lle fy un i sydd yn rhy fach i fy mys modrwy bellach. Mae yna nifer o ddewisiadau ar y we, ond dewisais un drwy Etsy. Bydd dynes y siop yn ysgythru "Shema Israel" (Clywch Israel) yn Hebraeg ar y fodrwy. Dw i'n gyffro i gyd!

No comments: