Thursday, December 8, 2016

bendithiaf y rhai sy'n dy fenditio

Mae Mr. Trump yn cefnogi Israel cant y cant, yn annhebyg i'r llywodraeth gyfredol America. Dyma gasgliad o'i farn ynglŷn y pwnc. Mae o fel awyr ffres yn y byd gwleidyddiaeth. Cawn ni berthynas gwirioneddol o gryf efo'r unig wlad ddemocratig yn Nwyrain Canol dan y llywodraeth newydd. Cawn sicrhau bendith Duw ar America drwy fendithio Israel.

No comments: