Monday, December 26, 2016

seren dafydd

Ces i anrheg Nadolig hyfryd gan fy merch hynaf - crog dlos Seren Dafydd a wnaed o ddarnau rocedi Hamas a ffrwydrwyd yn Israel. Sgrifennais am y dyn sydd yn troi'r pethau erchyll i bethau hardd efo llawn obaith. Mae o'n cyfrannu rhan o'r elw i godi llochesau bom hyd yn oed. Dw i wrth fy modd efo'r anrheg arbennig. 

No comments: