Wednesday, December 28, 2016

donut

Y diwrnod olaf yn Norman. Dw i wedi cael gwyliau braf efo'r teulu. Mae'r gwesty'n cynnig brecwast yn rhad ac am ddim. Y bwyd sydd yn fy mhlesio i ydy donut. Prin iawn bydda i'n ei fwyta'n ddiweddar, ond dw i wrth fy modd efo fo'r wythnos hon gan mai Hanukkah ydy hi, ac maen nhw'n bwyta donut yn Israel yn ystod yr ŵyl sydd yn para am wyth noson. Hanukkah Hapus!

No comments: