Sunday, December 25, 2016

nadolig, hanukkah

Diolch i Dduw sydd wedi dod i'r byd i gynnig ei hun fel yr aberth berffaith i gyflawni ei gyfraith er mwyn maddau i bawb fyddai'n credu yn ei enw o, sef Iesu. Hwn ydy Duw a greodd y nefoedd a'r ddaear, a dewis Abraham a'i ddisgynyddion i fod yn ei bobl arbennig ac i fendithio'r byd. Nadolig Llawen a Hanukkah Bendithiol. 

No comments: