Friday, December 16, 2016

llysgennad i israel

Roeddwn i'n disgwyl clywed yn eiddgar pwy fyddai'r llysgennad i Israel. Dewisodd Mr. Trump "ffrind ffyddlon Israel," sef David Friedman, Iddew Uniongred a thwrnai o fri; mae o'n cefnogi achosion gwiw yn Israel ers blynyddoedd; gelwir yn fwy pybyr na'r prif weinidog Netanyahu. "Dw i'n bwriadu gweithio'n galed er mwyn cryfhau'r cwlwm cadarn rhwng y ddwy wlad, a hyrwyddo heddwch yn y rhanbarth. Edrychaf ymlaen at wneud hyn oddi ar Lysgenhadaeth America yn Jerwsalem, prif ddinas dragwyddol Israel," meddai.

No comments: