Friday, December 23, 2016

cynllun newydd

Mae'n braf croesawi'r plant sydd yn byw'n bell ar adeg y Nadolig, ond wrth i mi dynnu ymlaen, mae hyn yn mynd yn faich braidd yn drwm. Eleni, fodd bynnag, mae gynnon ni gynllun newydd gwych; dan ni'n ymgasglu yn nhŷ fy merch hynaf yn Norman. (Y hi a gynigodd.) Dim cinio nac ystafelloedd i baratoi; dim ond teithio i'w thŷ. Hwrê! Bydda i a'r gŵr, ein mab hynaf a'i deulu yn aros mewn gwesty cyfagos tra bydd y ddau blentyn iau'n aros efo'u chwaer hŷn. Byddwn ni'n cymryd mantais ar y cynifer o dai bwyta a siopau hyfryd yn Norman.

No comments: