Tuesday, December 27, 2016

gwyliau

Dw i ar fy ngwyliau braf yn Norman efo'r teulu ers dydd Sadwrn. Fy merch hynaf sydd yn coginio a dim ond ei helpu dw i'n gwneud. Wnaethon ni ddim byd arbennig ond ymlacio yn ei thŷ a mynd am dro ac yn y blaen. Dw i a'r gŵr yn aros mewn gwesty cyfagos, ac ymuno'r teulu yn ystod y dydd. Braf iawn! Heddiw dan ni'n bwriadu bwyta ramen (nwdls Tseineaidd) mewn siop boblogaidd yn Oklahoma City; yn y prynhawn dan ni'n mynd i Heddlu Norman am daith sydyn a dywysir gan gapten mae fy merch yn nabod yn dda.

No comments: