Monday, December 12, 2016

myffin afocado/banana

Bydda i'n bwyta afocado mewn salad neu chili o bryd i'w gilydd, ond roeddwn i eisiau ei ddefnyddio fo fel cynhwysyn ar gyfer myffin. Dyma googlo a ffeindio nifer o ryseitiau (mae gan bobl eraill yr un syniad mae'n amlwg,) a cheisio dyfeisio rysáit sydd yn fy siwtio i. Fe wnes i stwnsio hanner afocado ac un fanana; ychwanegu llefrith, dau wy, siwgr, blawd (ceirch, cyflawn,) powdr pobi, halen, cnau; crasu yn y popty am ryw 20 munud ar 375F/190C gradd. Fedrwn i ddim blasu'r afocado ond y fanana. Flasus iawn a heb fenyn nac olew.

No comments: