Wednesday, December 7, 2016

pearl harbor a gobaith

Mae arna i gywilydd fel un o Japan o lywodraeth Japan yr adeg honno am yr hyn a wnaeth yn erbyn America 75 mlynedd yn ôl. Dw i'n ddiolchgar felly fy mod i'n cael byw yn America efo'r teulu, yn ddiogel a hapus ers dros chwarter canrif. Edrycha' i ymlaen at weld y genedl fawr hon a oedd yn prysur waethygu'n ddiweddar yn cael ei mawredd yn ôl dan yr arweinydd newydd, ac yn fod yn fendith i'r gweddill o'r byd.

No comments: