Thursday, December 15, 2016

nadolig llawen

Mae'n well gan y byd ddweud "Gwyliau Hapus" yn lle "Nadolig Llawen" yn ddiweddar. Mae Sweden yn gwahardd goleuadau Nadolig er mwyn peidio â gwylltio'r Mwslemiaid. Yn America, fodd bynnag, fe gawn ni ddweud "Nadolig Llawen" eto, meddai Mr. Trump. Hwrê!

No comments: