Tuesday, November 20, 2007

atgofion o gymru 11

Mi nes i gerdded o gwmpas y dre ar ôl y gwersi os doedd hi ddim yn bwrw'n rhy drwm. Dringes i'r grisiau i fyny at Roman Camp a gweld golygfeydd hyfryd. Mi es i i swyddfa'r post i bostio cardiau. Dwedes i, "Post Awyr, os gwelwch yn dda." Atebodd y dyn yn Gymraeg ar wahan i bris y stampiau. Ond pan brynes i gylchgrawn mewn siop lafrau fach, dwedodd y dyn yna, "You speak Welsh very well" yn Saesneg! O, wel.

Ro'n i'n syn gweld cymaint o bethau Americanaidd yn Morrisons. A mi ges i syndod mawr pan weles i 'Yakuruto' ar silff. Diod Japaneaidd ydy hi. Rôn i'n arfer ei yfed pan ôn i'n blentyn.

Serth iawn oedd y ffyrdd yna ac roedd fy nghoesau'n brifo gyda'r hwyr. Ond roedd yn dda gen i gael gweld y dre wrth gerdded.

2 comments:

Tom Parsons said...

Ro'n i'n byw dim yn bell o "Roman Camp" yn y Ffordd y Garth pan o'n i'n byw ym Mangor. Mae'r olwgfa hyfryd iawn yno, 'tydy?!

Wyt ti'n nabod Tafarn yr Undeb Garth?

Emma Reese said...

Neis clywed oddi wrthat ti, Tom. Ydy. Mi ges i 360 gradd banorama oddi ar ben Roman Camp.

Dw i ddim yn nabod y dafarn. Yr unig dafarn fues i ym Mangor (efo'r dosbarth) oedd yr Iard Gychod.