Thursday, November 15, 2007

llythyrau

Dyna fo. Mi nes i sgwennu llythyrau at Dafydd ac i sgwyddfa ddiogelwch y Brifysgol heddiw yn dioch am ei help enfawr. Dw i ddim yn gwybod pam nes i ddim o'r blaen. Does gen i ddim esgus. Ar ôl blogio amdano fo, mi ges i fy atgoffa i sgwennu. Gwell hywr na hwyrach. Does gen i mo'i gyfeiriad ac dw i ddim yn gwybod ydy o'n dal i weithio yno. Gobeithio bydd y llythyr yn ei gyrraedd.

1 comment:

Linda said...

Syniad da emma. Gan obeithio'n fawr y ceith y gwr clên dy llythyr.