Sunday, November 4, 2007

yr hydref

O'r diwedd mae 'Daylight Savings Time' wedi drosodd yn America. Roedd yn braf cael cysgu awr ychwanegol bore ma. Roedd hi'n eitha cynnes (73F/23C) ond mae'r dail yn mynd yn lliwgar ac mae llawer ohonyn nhw wedi syrthio oddi ar goed. Bydd rhaid i ni ddechrau rhacanu (rake?) yn fuan. Mae 'na lawer o goed yn yr ardd fel y byddan nhw'n rhoi cymaint o waith rhacanu i ni bob blwyddyn.

Mae'n ymddangos bod tymor yr alergedd wedi drosodd hefyd. Roedd o'n hir iawn y tro ma ac fedrwn ni ddim mynd yn cerdded yn ystod y tymor. Dw i'n falch iawn mod i'n medru mynd rwan.

No comments: