Wednesday, November 14, 2007

cinio spageti


Bydd ysgol y plant yn gwerthu spageti i ginio ddydd Iau i godi pres. 'Brownies' bydd y pwdin ac mi nes i bobi rhai p'nawn ma.

Doedd gen i ddim amser i sgwennu Atgofion o Gymru heddiw, ond dyma lun Dafydd i Rhys. Os bydd unrhywun yn ei weld o, dwedwch "helo" wrtho fo drosta i. Rhaid rhoi gwobr iddo am achub estron druenus.

No comments: