Saturday, November 24, 2007

atgofion o gymru 13


Mi aeth y dosbarth ar wibdaith i garchar Beaumaris. Doedd hi ddim yn bwrw am newid. Mi ges i lifft gan ddwy ddynes oedd yn eu saithdegau yn y dosbarth. Rôn i'n falch o gael fynd ar Bont Menai ac i Ynys Môn. Doedd y carchar ddim yn rhy ddiddorol a dweud y gwir, ond roedden ni'n cael gwrando ar y warden siarad am y carchar yn Gymraeg wrth y dosbarth am hanner awr.

Y peth gorau yn y wibdaith oedd siarad Cymraeg mwy nag erioed â'r ddwy ddynes yn y car. (Roedden nhw'n siarad Saesneg fel arfer efo'i gilydd.) Roedd yn ddifyr iawn gwrando ar eu hanes.

Mi naethon nhw â fi i Orsaf Bangor i mi ddal y bws i Borthmadog, fy nghyrchfan nesa.

(llun: Castell Beaumaris)

No comments: