Wednesday, November 21, 2007

hwre dafydd!!

Dw i newydd sylwi ar neges oddi wrth Dafydd ym Mangor bore ma. Gad i mi ei dangos yma:

Emma, llythyr wedi cyrraedd trwy'r post y bore 'ma. Falch o glywed fy mod wedi creu ffashiwn argraff. Falch o gael helpu rhywyn mewn argyfwng.
Bachgen bach gafodd y wraig 8pwys 10owns fam a'r bychan yn gwneud yn gret.
Os fyddwch chi'n dod drosodd i Fangor eto i wneud y 'Cwrs Pellach' cofiwch alw draw i ddweud helo.
Dafydd. (Y porthor perffaith)

Mor hapus o glywed oddi wrthot ti, Dafydd. Diolch i ti am sgwennu, a llongyfarchiadau ar enedigaeth dy fachgen bach newydd!