Sunday, November 11, 2007

atgofion o gymru 5

Roedd yn wych cael cyfarfod fy ffrind a threilio dau ddiwrnod efo hi ar ôl sgwenni at ein gilydd yn gyson am flwyddyn. Dan ni'n siarad ar Skype bellach.

Mi nes i adael Wrecsam i fynd i Fangor bore ddydd Sul. Mi naeth hi roi i mi frechdan (tafellau trwchus o bara Village Bakery) cyw iâr a chaws Cymreig am y daith ar y trên. Roedd o'n arbennig o flasus.

Dim ond awr cymerodd hi i Fangor. Ro'n i'n edrych ymlaen at weld y golygfeydd, ond roedd 'na gloddiau uchel ar hyd y reilffordd. (Pam?) Mi ges i gipolwg o'r arfordir nawr ac yn a man yn unig.

No comments: