Tuesday, November 27, 2007

atgofion o gymru 16


Roedd y trên yn mynd yn araf yn y glaw. Mi glywes i bod ffenestri trenau'r lein ma braidd yn fudr fel arfer ond caethon nhw wedi'u golchu gan y glaw trwm. A mi ges i weld golygfeydd hyfryd gan gynnwys Cystell Harlech, Bae Ceredigion. (Doedd 'na ddim cloddiau uchel ar hyd y reilffyrdd yma.) Rôn i'n syn gweld llu o gartrefi treiler (trailer home?) Dôn i ddim yn disgwyl eu gweld nhw yng Nghymru.

Mi nes i newid trenau yng Ngorsaf Machynlleth. Gorsaf fach a twt oedd hi. Roedd rhywun wedi gosod blodau ym mhobman. Roedd 'na lawer o bobl yn mynd i Birmingham ond doedd dim cymaint i Aberystwyth.

Roedd hi'n dal i lawio ond dôn i ddim yn teimlo'n anesmwyth wedi clywed oddi wrth Aled bod 'na ddim llifogydd ar ffordd eto.

No comments: