Thursday, November 22, 2007

atgofion o gymru 12


Mae'r twrci'n dal i fod mewn twb o ddwr i ddadrewi. Felly na i flogio cyn dechrau coginio.

Noson i gymdeithasu, meddai prifdrefnydd yr ysgol haf. Mi es i efo fy ffrindiau i'r Iard Gychod ger y Pier. Ond roedd hi mor swnllyd yn y dafarn. Roedd yn anhosib i glywed dim oni bai mod i'n gweiddi ar berson yn fy ymyl. Roedd pawb arall yn cael amser da, roedd yn ymddangos. Penderfynes i adael ar ben fy hun ar ôl hanner awr. Mi ges i gipolwg o'r Pier. Yna dechreues i fy siwrnau hir yn ôl i'r neuadd.

Wrth i mi gerdded heibio i gae bach, gweles i dri bachgen bach yn chwarae pêl-droed. Mi es i atyn nhw a gofyn, "Dach chi'n siarad Cymraeg?" "Tipyn bach," atebodd un ohonyn nhw. Dwedes i, "Dw i'n dwad o America. Mae gen i fachgen bach sy'n saith oed. Mae o'n hoffi chwarae pêl-droed hefyd. Ga i dynnu'ch llun?" Roedden nhw'n sbort fel medrech chi weld uchod. (Ond roedden nhw'n gwisgo crysau anghywir!)

No comments: