Friday, November 9, 2007

atgofion o gymru 3

Roedd 'na lawer o bobl yn cerdded yng nghanol y dre yn Wrecsam. Prynhawn Sadwrn ydoedd. Mi nes i sylwi bod na rai pobl efo arwyddion o blaen un o'r siopau, a phobl eraill yn edrych arnyn nhw gan gynnwys gohebydd efo camera fideo mawr.

Thomas Cook, wrth gwrs! Mi es i at un o'r gwrthdystwyr 'na a dechrau siarad yn Gymraeg. Roedd dyn efo gwallt gwyn yn glên ac yn siarad Cymraeg yn ARAF â fi. Ro'n i'n ei ddeall o yn dda iawn. Mi nes i ddweud wrtho fo mod i'n dysgu Cymraeg ac yn dwad o America ac yn mynd i Fangor i ddysgu yn yr ysgol haf, ac yn y blaen. Roedd o'n falch o glywed mod i wedi anfon neges e-bost at Thomas Cook am y broblem.

No comments: