Thursday, November 29, 2007

atgofion o gymru 18


Bore trannoeth roedd yn dda gen i weld tipyn bach o heulwen wan. Pan es i i'r stafell fwyta, roedd 'na fachgen yn ei arddegau'n gweini. Mab yn y teulu rhaid fod.

"Bore da." Fo ddechreuodd siarad Cymraeg â fi!! Rhaid bod ei fam wedi dweud wrtho wneud hyn er mwyn boddhau 'i gwestai. (Roedd o'n siarad Saesneg â'r gwesteion eraill.) Rôn i'n falch iawn.

Mi ges i frecwast da o wy, selsigen, bacwm, tomatos wedi 'u ffrio, tost a llefrith. Yna, gadawes i'r llety a mynd i Eglwys Santes Fair lle oedd Dogfael yn warden ynddi.

(llun: Savanna House)

No comments: