Saturday, November 17, 2007

atgofion o gymru 9

Roedd gen i hanner bwrdd efo fy llety. Roedd y bwyd yn dda iawn efo digon o ddewis. Rôn i'n hoffi iogwrt Cymreig ac yn ei fwyta bob dydd.

Am ryw reswm, roedd 'na lu o bobl ifainc swnllyd yn eu harddegau yn y ffreuter. Oedden nhw'n siarad Saesneg efo acen Americanaidd? Oedden! Mi nes i ofyn iddyn nhw o le oedden nhw'n dwad. O Idaho, Arkansas, Oklahoma! Roedd un ohonyn nhw'n nabod fy nhre fach hyd yn oed! Anghredadwy. Roedden nhw'n ymweld â nifer o lefydd yn Ewrop i ddysgu gwahanol ddiwylliannau.

No comments: