Wednesday, November 7, 2007

atgofion o gymru 2

Mi ges i groeso mawr gan fy ffrind a'i gwr, a'u mam. Mi aeth hi a'i gwr â fi i Draphont Ddwr Pontcysyllte, i drefi Llangollen a Wrecsam.

Wrth i ni gerdded yng nghanol y dre yn Wrecsam, dyma ddyn efo gwallt a barf brith yn dwad ata i'n dweud yn sydyn,
"Excuse me. Kon nichiwa (Helo yn Japaneg.) Are you from Japan?"

Fel mae'n digwydd fod o wedi mynd i Japan efo Llynges Brydeinig yn y 60au, a chael croeso mawr gan y bobl leol. Felly, roedd o eisiau rhoi un ôl i mi i ddangos ei ddiolchgarwch. Mi ofynes i,
"Do you speak Welsh?"
Yna, dechreuodd o siarad Cymraeg! Saesneg oedd ei iaith gynta ond Cymraes oedd ei fam. Mi gaethon ni sgwrs fach ddymunol.

No comments: