Tuesday, November 13, 2007

atgofion o gymru 7

Dwedodd un o'r merched bod dim llety yn Safle Normal. Ffoniodd hi rai pobl drosta i ond doedd neb ar gael. Dydd Sul ydoedd. Ffoniodd hi ddyn diogerwch. Mi ddaeth o yn syth a ffonio sawl pobl hefyd ond doedd neb yn gwybod am fy llety. Oes gen i dderbynneb oddi wrth yr ysgol haf? Gofynodd o. Roedd gen i eli haul, sbectol haul a phopeth anangenrheidiol ond y llythyr oddi wrth drefnydd yr ysgol! Mi nes i dalu am y llety yn barod, ond ydw i'n mynd i chwilio am lety yn y dre?

Rôn i'n siarad yn Gymraeg gynta. (Yng nghanol yr argyfwng, rôn i'n meddwl bod Cymraeg y ferch yn swnio'n hyfryd, yn enwedig bod ei "ll" yn arbennig o laith ac yn ddeniadol.) Ond roedd pethau'n ormod. Roedd rhaid i mi troi i'r Saesneg.

Roedd y dyn yn gynorthwyol dros ben. Roedd o'n ffonio nifer o bobl ac ar ôl awr naeth o lwyddo i siarad â rhywun oedd yn gwybod am fy llety. Yn Ffriddoedd oedd o. Roedd yn amlwg mai pob dysgwr ond fi yn gwybod mai yn Ffriddoedd oedd y llety. Galwodd o am dacsi drosta i.

Basai fo'n aros am y tacsi efo fi tu allan y drws blaen. Ar ôl yr ollyngdod fawr, rôn i'n medru siarad Cymraeg yn well. Roedd o mor glên yn siarad yn araf am wahanol bethau difyr. Mi nes i ddweud sawl gwaith, "Dach chi isio mynd? Bydda i'n iawn." Ond fyddai fo ddim yn mynd heb weld y tacsi. Mi ddaeth o ar ôl mwy na hanner awr.

Cyn i mi fynd, mi nes i dynu llun ohono fo. Dafydd, fy angel. Na i byth yn ei anghofio fo!

5 comments:

Rhys Wynne said...

Ble mae ei lun o? Dwi eisiau gweld y bonheddwr :-)

neil wyn said...

Mae gen i fodryb ac ewythr sy'n byw yn Ffordd Ffriddoedd ym Mangor! Mi wnaeth dy flog atgoffa fi amdanyn nhw, roedden ni'n arfer aros gyda nhw pan o'n i'n hogyn.

Emma Reese said...

Roedd y llety yn Ffriddoedd yn hyfryd. Ac mi ges i gymaint o gyfleoedd i gryfhau fy nghoesau wrth fynd i fyny ac i lawr y ffordd serth!

Dafydd said...

Emma, llythyr wedi cyrraedd trwy'r post y bore 'ma. Falch o glywed fy mod wedi creu ffashiwn argraff. Falch o gael helpu rhywyn mewn argyfwng.

Bachgen bach gafodd y wraig 8pwys 10owns fam a'r bychan yn gwneud yn gret.

Os fyddwch chi'n dod drosodd i Fangor eto i wneud y 'Cwrs Pellach' cofiwch alw draw i ddweud helo.

Dafydd. (Y porthor perffaith)

Dafydd said...

Emma, llythyr wedi cyrraedd trwy'r post y bore 'ma. Falch o glywed fy mod wedi creu ffashiwn argraff. Falch o gael helpu rhywyn mewn argyfwng.

Bachgen bach gafodd y wraig 8pwys 10owns fam a'r bychan yn gwneud yn gret.

Os fyddwch chi'n dod drosodd i Fangor eto i wneud y 'Cwrs Pellach' cofiwch alw draw i ddweud helo.

Dafydd. (Y porthor perffaith)