Sunday, December 2, 2007

atgofion o gymru 20

Bydd hi'n cymryd pedair awr i Gaerdydd a fydd 'na ddim amser i fynd i'r ty bach, meddai garrwr y bws. Mi nes i benderfynu mynd i Gaerfyrddin a dal y trên yno er basai hi'n costio llawer mwy. Aeth y bws yn gyflym iawn yn y glaw. Stopiodd y bws mewn dre fach yn sydyn. Yna, aeth y gyrrwr i'r ty bach cyhoeddus ar frys! Dana annheg!

Mi ddaeth nifer o bobl ifanc i mewn i lenwi'r bws pan gyrhaeddon ni Llanbedr Pont Steffan. Mi ges i sgwrs bach ag un o'r merched gyfeillgar a bywiog. Roedden nhw'n dwad o Awstria ac yn mynd i Gaerdydd ar ôl treiluo sawl wythnosau yn Llanbed.

Mi nes i ddal y trên a chyrraedd Caerdydd yn ddiogel tua chwech o'r gloch. Peidiodd y glaw erbyn hyn.

No comments: