Monday, December 3, 2007

atgofion o gymru 21


Rôn i i fod i fynd i Oedfa'r Nos yn Ebeneser yn Heol Siarl i gyfarfod Arfon Jones. Dw i wedi bod yn cysylltu â fo ers dechrau dysgu Cymraeg. Swyddog GIG (Gobaith i Gymru) a golygydd Beibl.net ydy Arfon.

Roedd yn edrych yn hawdd iawn cael hyd i'r eglwys ar ôl y map. Ond fedrwn i ddim. Doedd 'na ddim arwyddion stryd. Roedd fy map yn dda i ddim, ac roedd yn ymddangos bod y bobl leol yn anymwybodol o enwau stryd. Rôn i ar goll yn llwyr.

Ar ôl crwydro o gwmpas y ddinas wrth gofyn i nifer o bobl am y cyfeiriad, gweles i ddyn efo gwasgod felen. (Dim heddwas oedd o ond roedd pawb efo gwasgod felen yn edrych fel tasai fo'n medru'ch helpu!) Siwr iawn, roedd o'n nabod y stryd! Angel arall rhaid fod wedi!

Roedd 'na ddwy eglwys yn Heol Siarl, un Pabyddol a'r llall heb arwydd. Mi es i at un heb arwydd. Roedd y drws dan glo. Cnocies i. Dim ateb. Roedd bron i mi roi'r gorau a mynd i fy llety yn Roath. Ond mi nes i gofio'r geiriau, "Curwch a bydd y drws yn cael ei agor." Dechreues i guro'r drws efo fy ymbarel. Yna, agorodd y drws!

No comments: