Saturday, December 8, 2007

atgofion o gymru 26

Mi nes i ddal y trên o Gaerdydd bore wedyn. Y cynllun oedd mynd i Orsaf Paddington a dal y Tiwb. Basai rhaid i mi newid eto yng Ngorsaf Green Park cyn cyrraedd Heathrow.

Rôn i'n edrych ar fap Prydain yn y trên llawn. "I live here," meddai'r dyn eisteddodd yn fy ymyl wrth bointio ar Gaerfyrddin. "Dach chi'n siarad Cymraeg?" gofynes i. Ydy! Cymro Cymraeg o Sir Caerfyrddin!! Prynodd o gar Heddlu Los Angeles ar y we a mynd i'w nôl yn Llundain. Ac roedd ei ferch yn dysgu Japaneg yn Japan! Roedd yn gwybod tipyn o eiriau Japaneg ac yn gofyn i mi gwestiynau. Mi nes i ddysgu Japaneg drwy gyfrwng y Gymraeg am y tro cynta erioed!

Wrth i ni nesau at Orsaf Redding, dwedodd o bod 'na fws uniongyrchol o Redding i Heathrow. Basai fo'n llawer cyfleus na fy nghynllun gwreiddiol. Penderfynes i ddal y bws. Roedd rhaid i mi gasglu popeth, ddweud "diolch yn fawr" wrtho a gadael y trên ar frys. Doedd gen i ddim amser i ofyn ei enw!

No comments: