Thursday, December 20, 2007

uned 1 yn ol

Mi ges i Unel 1 yn ôl o'r diwedd wedi i'r tiwtor ei farcio. Mae Uned 1 braidd yn hawdd ond dw i isio gwneud yn siwr mod i wedi dysgu'n iawn. Wedi'r cwbl, dw i wedi dysgu ar ben fy hun. Mi nes i'r holl gwestiynau i fynd efo Bywyd Blodwen Jones ar ddamwain. Roedd 'na 13 o dudalennau.

Roedd bron popeth yn iawn ond dôn i ddim yn gwybod bod gan 'dwyn' fôn afreolaidd - dyg. Felly dim 'dwynwyd' ond 'dygwyd.'

Mi nes i orffen Uned 2 a'i yrru fo at y tiwtor yr wythnos diwetha. Rwan, mae gen i Uned 3 (y gorffennol syml.) Rhaid i mi atal fy hun rhag gwneud gormod. Mae'r tiwtor ar ei gwyliau tan y 7ed o fis Ionawr. Dw i'n bwriadu gweneud gwaith siarad y tro ma yn lle gwaith sgwennu paragraff. Na i yrru tâp caset ati hi.

Mae'n wych bod gen i diwtor!

No comments: