Thursday, December 6, 2007

atgofion o gymru 24


Daeth Arfon yn ei gar i'm casglu o'r orsaf. Mae o a'i deulu'n byw mewn ty teras twt yn y faestref. Mi nes i gyfarfod ei wraig ac eu merch fach arall. Dysgwraig ydy gwraig Arfon, ond mae hi'n hollol rugl bellach. Mae'r merched yn mynd i'r ysgol Gymraeg a dim ond Cymraeg maen nhw'n siarad yn y ty. BENDIGEDIG!! Naeth hi baratoi cinio blasus iawn.

Aeth yr holl deulu â fi i siop lyfrau Cymraeg tua milltir i ffwrdd ar ôl cinio. Peidioedd y glaw am sbel, felly pederfynon ni gerdded. Dymunol iawn oedd y siwrnau fer. Mi brynes i "Y Ffordd Beryglus" gan T.Llew Jones.

Roedd pawb mor gyfeillgar ac yn siarad Cymraeg drwy'r amser. Mi ges i amser anhygoel o dda. Gweddiodd Arfon yn Gymraeg drosta i a dros fy nheulu cyn i mi fynd.

No comments: