Wednesday, December 19, 2007

gwesteion i ginio

Mi ddaeth ddau ddyn o'r cwmni yn Japan i wneud y gwaith ymchwilio efo fy ngwr yr wythnos ma. Mi naethon ni eu gwahodd nhw i gael cinio bach efo ni heddiw. Coginies i gyri (eto.) Roedden nhw'n hapus gan eu bod nhw wedi bwyta gormod o gig a bara ers iddyn nhw gyrraedd. Roedden nhw'n ysu am reis plaen. (Mae'r rhan fwya o'r bobl yn Japan yn bwyta reis plaen bob dydd.)

Dw i'n teimlo braidd yn nerfus pan dw i'n coginio dros bobl Japaneaidd oedrannus achos dw i ddim yn coginio bwyd Japaneaidd yn ddilys. O wel, mi nes i fy ngorau.

No comments: