Sunday, December 9, 2007

atgofion o gymru 27


Mi aeth popeth yn iawn ar y siwrnau adre. Dôn i ddim yn gwybod am y trafferth enfawr yn Heathrow oni bai bod Dogfael wedi rhoi gwybod i mi wedyn.

Mi ges i fynd i Gymru am y tro cynta erioed. Profiad arfennig oedd y siwrnau. Mi nes i gyfarfod llawer o bobl glên. Roedd y mynyddoedd a chymoedd yn braf, ond mae'r bobl fel na sy'n fwya cofiadwy i mi.

Gobeithio ca i fynd eto. Yn y cyfamser, dw i'n dal i ddysgu Cymraeg. Ac dw i'n mwynhau!

No comments: