Friday, December 7, 2007

atgofion o gymru 25


Rôn i'n cerdded yn 'Sofia Garden' cyn mynd i Fochyn Du i gyfarfod ffrind rhyngrwyd arall. Roedd 'na lawer o flodau braf yma ac acw gan gynnwys 'hydrangea.' Maen nhw'n blodeuo'n llu yn Japan yn ystod tymor y glaw ym mis Mehefin.

Pan gyrhaeddes i'r dafarn am chwech o'r gloch, roedd y lle'n llawn dop. Doedd 'na ddim lle i sefyll hyd yn oed. Ar ôl aros am hanner awr heb weld y ffrind, mi nes i adael heb fwyd na diod. Prynes i swper mewn siop fach ger fy llety a'i fwyta yn fy stafell. Clywes i wedyn fod o a'i wraig yn dwad i'r dafarn yn llawer hwyrach na fi.

No comments: