Friday, December 21, 2007

cig byfflo

Mi ges i a'r gwr ein gwahoddiad i fwyta mewn bwyty gan y dynion Japaneaidd neithiwr. Bwyty cig byfflo ydy o ac mae'n eitha enwog yn y dre. Prin bod ni'n cael mynd yno achos fod o'n uwch na'n cyllideb ni.

Roedd y bwyty bron yn llawn. Mi gaethnon ni fwrdd clyd yn ymyl y lle tân. Mi ges i stecen fach, salad, ffa, rhôl a hanner pastai afal a mwyaren. Roedd popeth yn flasus iawn.

------

Na i a'r teulu fynd i ymweld â'm merch hyna dros y Sul. Mae hi'n byw yn ninas fawr tua 300 o filltiroedd i ffwrdd. Dan ni'n mynd i wneud y gwaith siopa Nadolig mewn canolfan siopa yno p'nawn Sadrwn. Mi awn ni i eglwys fy merch bore wedyn. Dan ni ddim yn siwr beth i'w neud p'nawn Sul. Mi ddown ni adre p'nawn Noswyl Nadolig.

No comments: