Sunday, December 16, 2007

radio cymru

Dw i'n hoffi gwrando ar Radio Cymru bob dydd er mod i ddim yn deall popeth. Weithiau dw i ddim yn deall dim byd ar wahan i rai geiriau yma ac acw. Mae'n dibynnu ar raglenni. Dw i'n deall newyddion mwy na rhaglenni eraill. Dyma'r rhestr raglenni dw i'n gwrado arnyn nhw:

Post Cyntaf
Taro'r Post
Bwrw Golwg
Dal i Gredu
Oedfa'r Bore
Clasuron
Beti a'i Phobol
Manylu
Papur a Phaned
John ac Alun

Fy hoff gyflwynydd ydy Dyfan Tudur. Dw i wrth fy modd yn gwrando ar ei Gymraeg. Ac mae 'na ohefydd dw i'n chlywed o dro i dro. O, mae ei hacen ogleddol mor ddeniadol. Dw i isio siarad yn union fel hi. Dw i'n meddwl mai Carol Owen ydy'r enw, ond dw i ddim yn hollol sicr. Roedd yn gofyn i hogan fach pam oedd hi'n hoffi stori genedigaeth Iesu ym Mwrw Golwg.

2 comments:

Dogfael said...

Efallai taw Karen Owen yw enw'r cyflwynydd - mae'n dod o ddyffryn Nantlle. Roedd hi'n olygydd y cylchgrawn 'Golwg' a nawr mae'n gweithio yn adran grefyddol y BBC ac felly byddai'n gwneud synnwyr ei bod hi ar Fwrw golwg. Mae hi hefyd yn fardd ac mae wedi cyhoeddi cyfrol, Yn fy lle.

Emma Reese said...

Diolch yn fawr am y wybodaeth, Dogfael!