Monday, December 24, 2007

babi bach mewn ystabl

Mi ddes i a'r teulu adre'n ddiogel p'nawn ma wedi treulio amser hyfryd efo fy merch a'i dyweddiwr. Mi ddôn nhw yfory i ddathlu'r Nadolig efo ni.

Mi aethon ni i'r eglwys am wasanaeth Noswyl Nadolig heno. Roedd na gymaint o ganu a drama wreiddiol gan y bobl ifanc yn lle pregethu. Roedd hi'n arbennig o dda. Mi naeth hi wneud i mi feddwl unwaith eto am yr hyn mor anhygoel bod Duw Hollalluog wedi cael ei eni fel babi bach diymadferth mewn ystabl droston ni.

No comments: