Tuesday, December 11, 2007

llanerchymedd

Roedd Llanerchymedd, pentre bach yn Ynys Môn yn y newyddion yn ddiweddar. Er roedd o'n eitha trist, naeth o fy atgoffa i mod i wedi ceisio yngannu'r enw drosodd a throsodd o'r blaen er mwyn ymarfer y tri catsain Gymraeg, sef ll, r, ch.

No comments: