Wednesday, December 26, 2007

diwrnod hyfryd

Mi ges i ddiwrnod hyfryd ddoe efo'r teulu yn agor anrhegion, cael cinio Nadolig a gwilio The Nativity.

Dw i'n gyffro i gyd am y naw lyfr. Maen nhw'n edrych yn ddiddorol iawn. Efallai na i ddarllen tipyn o bopeth yr un pryd!

Roedd rhaid i mi ddechrau pobi 7:30 yn y bore ddoe am mod i wedi anghofio gwneud pwdin Nadolig! Mi ges i rysait Cymreig oddi wrth ffrind yn Abertawe dwy flynedd yn ôl. Hen rysait ydy hi (1930.) Roedd y pwdin yn flasus ond mi naeth hi lynu wrth y ddysgl a thorri'n ddau!

Mi neith fy merch a'i dyweddiwr fynd yn ôl heddiw. Dan ni'n edrych ymlaen at eu priodas ym mis Mehefin nesa efallai.

No comments: