Sunday, December 23, 2007

diwrnod hir

Mi naethon ni gyrraedd y ganolfan siopa heb drafferth ddoe. Pan welon ni fy merch a'i chariad, dyma hi'n dangos ei llaw chwith i ni i gyd. Sgleiniodd ar ei bys modrwy ddiemwnt bach! Gofynodd ei chariad iddi ei briodi echnos. Doedd hyn ddim yn syndod o gwbl achos bod ni wedi gwybod bod nhw isio priodi. Cwestiwn oedd pryd basen nhw'n penderfynu.

Roedd y plant hyn yn awchus iawn i fynd i siopa, ond doedd gen i ddim diddordeb o gwbl. Mi nes i eistedd yn nghadair gyffyrddus a darllen llyfr ges i oddi wrth Dogfael sef O Drelew i Dre-fach gan Marged Lloyd Jones. Hanes Cymry allfudodd i Batagonia ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bumtheg oedd o. Dw i erioed wedi darllen am y hanes yn ddwys ond mae'n ddiddorol iawn. Mi ga i wybod amdano fo trwy'r llyfr, dw i'n siwr.

Roedd y ganolfan yn llawn o bobl ac roedd hi'n cymryd mwy na hanner awr i fynd allan o'r maes parcio. Wedyn, cawson i swper mewn bwyty Mecsicanaidd. Roedd popeth yn flusus iawn.

Ar ôl cyrraedd fflat fy merch, roedd yn hir iawn nes i mi a'r merched fynd i'r gwely. Roedd rhaid i ni glywed y malylion pan ofynodd o iddi hi ei briodi. Mi aeth y gwr a'r bechgyn i dy^ dyweddiwr fy merch.

2 comments:

Corndolly said...

Llongyfarchiadau i dy ferch a'i chariad. Newyddion da dros y Nadolig. Nadolig Llawen i bawb.

Emma Reese said...

Diolch yn fawr! Nadolig Llawern i chitha!