Tuesday, February 14, 2012

cennin i fwncïod

Dywedir yn Japan fod negi sy'n debyg i gennin yn cynhesu'ch cyrff a gwneud lles i chi. Cafodd mwncïod mewn sw yn Japan negi'n anrheg gan gynhyrchydd yn ddiweddar. Roedd o'n gobeithio na fydd y mwncïod yn dal annwyd, ac wrth gwrs yn hysbysebu ei gynnyrch ar yr un pryd. Hysbyseb neu beidio roedd y mwncïod yn bwyta'r negi'n awchus. Gobeithio y byddan nhw'n iach drwy'r gaeaf.

No comments: