Thursday, February 9, 2012

gobaith

Dyma nhw'n ôl, y tiwlipau a ges i gan yr hogan o Abertawe yn 2010 (dim tiwlipau o Gymru ond rhai lleol i fod yn benodol.) Ddiwedd tymor y llynedd mi wnes i dorri'r pennau i fwrdd yn ôl gwybodaeth ar y we'n gobeithio y bydden nhw'n blodeuo eto. Dw i newydd weld egin bach yn gwthio eu ffwrdd i fyny drwy'r dail sychlyd. Mae'n debyg y cawn ni dywydd oer cyn dyfodiad y gwanwyn yn swyddogol. Gobeithio y bydd y tiwlipau'n goroesi'r tywydd rhyfedd eleni a dwyn eu blodau hardd eto.

No comments: