Sunday, February 19, 2012

mae'n gynnes

Dyma ni yng nghanol mis Chwefror a hithau'n gynnes fel gwanwyn - rhyw 60 gradd (16C) yma yn Oklahoma. Mae'r gaeaf yma'n rhyfedd o fwyn; dim ond unwaith cawson ni eira a ddiflannodd y diwrnod wedyn. Mae pawb yn ymlacio yn y p'nawn braf gan gynnwys y moch cwta ar y dec cefn. Dw i'n teimlo'n gysglyd hefyd. Dylwn i fynd am y tro.

No comments: