Wednesday, February 15, 2012

dolis barbi brenhinol

Roedd gan fy merched ddwsinau o ddolis Barbi pan oedden nhw'n iau. Roedd rhaid bod nhw'n gwalio cannoedd o ddoleri'n casglu un ar ôl y llall. Bydden nhw wedi bod yn falch o fuddsoddi eu pres i berchen ar hyn! (Diolch i Aled Huws o Bost Cyntaf am y wybodaeth!)

No comments: