Friday, February 10, 2012

myffins cwrw

Doeddwn i ddim yn siŵr sut fyffins a gaen ni pan dywalltais i gwrw yn y cymysgedd o flawd. Roedd yr arogl cwrw'n gryf iawn. Dw i ddim yn yfed cwrw. Fedrwn i ddim prynu un, felly roedd rhaid prynu hanner dwsin (y rhataf wrth gwrs.) Os byddwn i'n methu, doeddwn i ddim yn gwybod beth i'w wneud efo nhw. Pan dynnais i'r myffins o'r popty, ges i fy synnu ar yr ochr orau. Roedden nhw'n hynod o flasus; roedd yr arogl cwrw wedi diflannu'n gadael ond arogl ysgafn tebyg i furum. Does dim rhaid i mi daflu gweddill o'r cwrw!

No comments: