Monday, February 6, 2012

fy hoff ddiwrnod

Dydd Llun ydy fy hoff ddiwrnod yr wythnos. Wedi goresgyn penwythnos prysur, mae'n braf cael bod yn y tŷ distaw nes dechrau'r gwasanaeth tacsi am hanner dydd ymlaen. Dydy'r gwaith gwirfoddoli ddim bore dydd Llun chwaith. Dw i'n mwynhau darllen a gwrando ar newyddion o'r Unol Daleithiau, o Japan o Gymru ac o'r Eidal ar y we wrth gadw llygad ar bynciau diddorol ar gyfer fy mlog. Mae fy merch briod yn sgrifennu e-bost ata i bob dydd ar wahân i benwythnosau, felly ar ddydd Llun dw i'n falch o dderbyn ei neges gyntaf yr wythnos.

No comments: