Saturday, February 4, 2012

y cardiau post

Roedden nhw rhwng tudalennau un o'r llyfrau sy'n pentyrru. Roeddwn i'n chwilio amdanyn nhw ers misoedd yn credu'n siŵr na fyddwn i byth wedi  eu tablu nhw - dau gerdyn post a anfonwyd gan gwpl tra oedden nhw ar eu gwyliau yn yr Eidal ddwy flynedd a hanner yn ôl. Pan dderbyniais i'r cardiau, fedrwn i ddim dychmygu y byddwn i'n dysgu'r Eidaleg un diwrnod. Mae yna gyfuniad rhyfedd - cardiau post o'r Eidal a sgrifennwyd yn Gymraeg.


Lle mae Totoro? Na, chewch chi mo'i weld o bob tro. Ella rywdro...

No comments: