Tuesday, February 7, 2012

dvd il volo

Bydd DVD cyntaf il Volo ar werth Chwefror 28. Wrth gwrs fy mod i wedi archebu copi'n syth. (Yn ffodus mae gen i ddigon o bwyntiau Amazon fel mai ond doler daliais i.) Prynais i chwe chân Eidaleg gan iTune hyd yma a dw i'n mwynhau gwrando arnyn nhw dro ar ôl tro. Edrycha' i ymlaen at y DVD yn fawr iawn felly. Mae yna fwy o ganeuon Eidaleg a rhai yn ieithoedd eraill a ganwyd yn fyw yn Detroit. Ces i gip sydyn arno fo; mae ansawdd y lluniau'n arbennig o dda. Diddorol gweld bod pobl ganol oed (dynion hefyd!) ynghyd merched ifanc yn cael eu swyno'n llwyr gan yr hogiau ifanc o'r Eidal. A dw i'n medru cydymdeimlo â nhw'n llwyr!

No comments: