Tuesday, February 21, 2012

sbwriel

Mae'n sbwriel ni'n cael ei gasglu unwaith yr wythnos ers blynyddoedd. Fel arfer mae'r lori'n dod yn hwyr, byth cyn un o'r gloch. Felly es i â phopeth ond y bag sbarion bwyd at ymyl y palmant cyn gadael yn y bore rhag i gŵn ei dorri tra byddwn i oddi cartref. Roeddwn i'n siŵr y down i'n ôl i fynd â fo allan cyn i'r lori ddod. 
Ond heddiw, daeth hi'n gynt. 
A dyma ddod â'r bag yn ôl. Rhaid ei adael am wythnos arall. Dw i'n mynd i chwistrellu fineg arno fo.

No comments: