Monday, February 13, 2012

hotok

Mae gan y gŵr ddiddordeb newydd sef dysgu Coreeg. Wedi cyfarfod myfyriwr o Corea yn y ganolfan hamdden, mae o'n mwynhau ei gwmni'n gyson. Gwahoddon ni fo i ginio sydyn ddoe. Roeddwn i'n digwydd bwriadu paratoi hotok a ges i'n anrheg gan fy mab hynaf a oedd yn treulio mis yn Corea'n ddiweddar. Y broblem oedd mai yn y Coreeg roedd y cyfarwyddiadau a dydy'r un o'r ddau (y gŵr a'r mab) yn ddigon rhugl. Felly mi wnaeth presenoldeb ein ffrind newydd achub y diwrnod. Ces i ynghyd fy mab a'n ffrind lawer o hwyl yn paratoi hotok sy'n debyg i grempogau efo triog yng nghanol. Roedden nhw'n flasus dros ben!

No comments: